Vilka profilprodukter skall man välja?

När man skall välja profilprodukt är det av yttersta vikt att man som företagare analyserar vilken målgrupp man vill nå ut till. Produkten i sig skall även avspegla själva verksamheten. Vill man exempelvis ge ett livligt och modernt intryck skall man välja en produkt som sticker ut ur mängden, medan de mer återhållsamma företagen rekommenderas produkter som inte uppfattas som glammiga.

Förutom att fundera över vilken målgrupp man vill nå ut till behöver man tydliggöra vad man vill uppnå med marknadsföringen. Skall man stärka varumärket i allmänhet kan det löna sig att satsa på riktigt snygga pennor, medan dyrare produkter såsom muggar kan vara lämpligt som del av en kampanj. Oberoende vad man väljer skall varumärket alltid vara i fokus för att profilprodukten skall uppnå sin fulla potential. Budgeten spelar naturligtvis stor roll, men även billigare alternativ måste hålla en viss kvalitet. Är produkten av dålig kvalitet används den för det första enbart under en kort period, men kunden associerar även automatiskt varumärket med något negativt.

Vilka profilprodukter skall man valja 2 - Vilka profilprodukter skall man välja?

Faktorer som blivit allt viktigare gällande profilprodukter är producentansvar och miljöpåverkan. Rättvisemärkta produkter är väldigt efterfrågade bland samtliga målgrupper, något man bör ha i åtanke vid valet av produkter. Om ekologiska alternativ inte finns att tillgå får även de traditionella produkterna gärna ha en extra egenskap som ökar intresset. En penna exempelvis kan ha ett rullande reklambudskap, vara ergonomiskt utformad eller lysa i mörkret.

Vilka profilprodukter skall man valja 1 - Vilka profilprodukter skall man välja?

Egentligen finns det inga regler för vad man kan använda för form av produkter, utan seriösa reklambyråer kan trycka önskat tryck på vad som helst. Ett café kan till exempel ha nytta av muggar med den egna logotypen, medan en bokföringsbyrå föredrar pennor som representerar företaget. Man bör dock inte glömma bort att profilprodukten blir en budbärare för bolagets image och varumärke, vilket innebär att man måste hålla sig inom företagsidéns ramar. Effektiva och framgångsrika profilprodukter är genomtänkta i alla avseenden med målsättning att stärka varumärket.